Kembara mencari Wadi

Kembara mencari Wadi

mukaddimah blog AQDengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,selawat
dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad s.a.w. dan seluruh sahabat baginda r.a..Moga Allah melimpahkan rahmat ke atas mereka.

Selaku hamba Allah telah ditaklifkan ke atas setiap jiwa yang bernyawa supaya berusaha sepenuh jiwa dan raga mengejar redha-Nya dengan erti kata menghamparkan seluruh detik dan kudrat kita untuk memperhambakan diri tidak lain hanya kepada al-Khaliq.

Begitu juga halnya dengan taklifan mencari ilmu pengetahuan serta elemen yang lebih mustahak adalah bertafaqquh mendalami ilmu asas-asas yang menjadi pasak kepada kesyumulan Islam..Menyedari hakikat ini,kami Ikatan Studi Matrikulasi al-Azhar dibawah naungan Akademi al-Qur'an Medik Malaysia menyahut seruan Ilahi seterusnya berhasrat merealisasikan Wawasan Negara untuk bersama-sama turut serta berada dalam saf suatu golongan yang sentiasa di bawah lembayung rahmatnya iaitu golongan yang menuntut dan mendalami ilmu Warisan Islam atau dalam bahasa kontemporari disebut sebagai ISLAMIC SCIENCES..

Maka pada hari ini kami mula mengorak langkah untuk mencapai sasaran AZHARI PELOPOR TRANSFORMASI sebagaimana disarankan oleh Islam iaitu melahirkan Generasi Ulama' yang Umara' dengan berbekalkan perintah-perintah yang termaktub dalam dustur Kalam Ilahi al-Qur'anul Karim serta kalimah-kalimah suruhan Baginda Junjungan Besar S.A.W supaya mengejar 'gelaran' musafir atau anak rantau demi menjadi faqih,menguasai seluruh cabang disiplin ilmu.Lebih-lebih lagi dalam lapangan ilmu Agama,ilmu makrifah mengenal al-Khaliq yang seharusnya lebih berhak untuk diaulakan sebelum mendalami disiplin ilmu yang lain.

Hayatilah kisah hidup imam Syafi'i..memperhambakan diri kepada ilmu kurniaan Ilahi.Beliau yang diisyaratkan dalam hadis Baginda Nabi yang disifatkan sebagai seorang dari ahlul Bait Baginda,akan melitupi dunia dengan keluasan ilmu yang dimilikinya.Bumi Anbiya' lembah Nil ini juga turut menyaksikan kesungguhan beliau memenuhkan sanubarinya dengan ilmu sehingga mempelopori Mazhab asy-Syafi'iah.Dicatat dan dikaji tidak lain untuk menjadi bekalan umat Islam di Akhir Zaman ini yang kian hari kian lemah disebabkan semakin jauh dari agama.

Semuanya di Ardhul Kinanah,Mesir...Kiblat Ilmu-Universiti al Azhar asy Syarif..

Salam Ukhuwah..
Dicatat oleh Ikatan Studi Matrikulasi al-Azhar Akademi Qur'an

http://akademiquranmedikmalaysia.blogspot.com/

0 ulasan:

Catat Ulasan

Eidul Adha di lembah Nil

luvly mum

abawaini habibain

abawaini habibain

tinta murabbi

Mahasiswa adalah aset negara. Hal demikian kerana mahasiswa adalah generasi intelek yang menjadi harapan kepada masyarakat. Kekuatan semangat, intelektual dan idealisme tinggi merupakan kuasa penting mahasiswa. Justeru, hakikat ini perlu disedari dan diimplimentasikan agar kualiti mahasiswa pada hari ini selari dengan harapan masyarakat. Masyarakat juga meyakini, mahasiswa adalah harapan untuk menjadi pemimpin yang berintegriti tinggi.


Oleh itu, skop pemikiran mahasiswa tidak cukup sekadar memikirkan bagaimana hendak hidup kaya raya. Tidak cukup sekadar memikirkan bagaimana membina keluarga bahagia. Tidak memadai sekadar memikirkan design rumah idaman yang ingin dibina satu hari nanti. Akan tetapi, skop pemikiran mahasiswa memerlukan sedikit anjakan agar berjiwa besar. Mahaiswa harus berfikir seperti seorang negarawan. Memikirkan bagaimana halatuju ekonomi negara. Pendidikan bagaimana yang boleh memanusiakan manusia. Halatuju politik bagaimana yang boleh memberi manfaat kepada rakyat. Masyarakat bagaimana yang dicita-citakan.


Mahasiswa tidak boleh bersifat individualistik kerana kita adalah makhluk sosial yang bertanggungjawab sesama masyarakat. Justeru, mahasiswa perlu berfikir bagaimana ingin menjadi generasi yang diimpikan oleh masyarakat sebagaimana yang disebut oleh alQaradhawi sebagai ”generasi kemenangan yang dinanti-nantikan”. Mahasiswa mestilah berfikir sebagai seorang negarawan yang bertanggungjawab membangunkan negara dan memberi manfaat kepada masyarakat.Ini bukanlah satu angan-angan kosong semata-mata akan tetapi tanggungjawab yang harus difikirkan bersama untuk menyempurnakan amanah Allah kepada hambanya sebagaimana firmanNya dalam al-Quran :Maksudnya : ” Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”

(al-Dzaariyat : 56)


Firman Allah dalam surah al Baqarah :Maksudnya :Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

(al-Baqarah : 30)


Mahasiswa tidak boleh mengabaikan tugas memeperhambadakan diri kepada Allah. Pada masa yang sama konsep ibadah yang telah disalah tafsir perlu diperbetulkan. Mahasiswa perlu jelas akan konsep ibadah yang begitu luas. Melksanakan tugasan sebagai seorang negarawan juga adalah ibadah. Pemahaman sebegini sedikit sebanyak dapat meningkatkan motivasi mahasiswa walaupun dari pelbagai aliran pembelajaran dan bidang. Konsep ibadah sebenar adalah konsep yang adil kepada semua. Dengan ini, pemikiran mahasiswa tidak hanya memandang bahawa mereka dari bidang agama sahaja yang paling bertaqwa dan tinggi ibadahnya. Akan tetapi, penguasaan ilmu yang pelbagai kerana Allah serta sesuatu amalan yang memberi manfaat kepada orang ramai juga adalah ibadah besar yang akan mendapat ganjaran dari Allah. Maka beruntunglah mereka yang menguasai pengetahuan teknologi yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat. Begitu juga bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, pendidikan, undang-undang, kejutureaan dan sebaginya.


Tugas sebagai khalifah juga tidak boleh dilupakan. Sebagaimana disimpulkan oleh al-Mawardi dalam kitabnya yang mahsyur, Ahkam Sultaniyyah. Tugas utama khalifah ialah :


”Menegakkan agama serta mentadbir dunia dengan agama”


Tugas tersebut perlu disempurnakan. Mahasiswa Islam tidak boleh menganggap sudah melaksanakan tugas menegak agama dengan sekadar slogan yang dilaungkan. Akan tetapi mahasiswa Islam perlu berfikir bagaimana agama hendak diimplimentasikan dalam mentadbir dunia yang juga adalah amanah seorang hamba daripada Allah. Tugas ini selalu diabai dan dikesampingkan walhal ianya juga adalah amanah Allah kepada manusia.Justeru, mahasiswa perlu berjiwa negarawan yang merasakan bahawa amanah memimpin Malaysia adalah salah satu amanah dari Allah. Islam tidak sekadar anugerah Allah kepada individu akan tetapi perlu diadaptasikan agar bertepatan dengan nilai Islam sebagai ”rahmatan lil ’alamin”. Ibadah itdak boleh diabaikan dan perlu diluaskan maksudnya agar selari dengan konsepnya yang sebenar. Pada masa yang sama tugas kekhalifahan tidak boleh dikesampingkan. Mahasiswa harus memikirkan bagaimana hendak mengibadahkan khilafah dan pada masa yang sama mengkhilafahkan ibadah. Pemikiran sebegini harus di bina sejak awal lagi. Mana mungkin Sultan Muhammad al-Fateh akan berjaya membuka Constantinople sekiranya jiwanya tidak dipasak awal bahawa ”akulah pembuka Constantinople”. Hasil jiwanya yang dipasak kuat sejak kecil, maka semangat juangnya tidak terpadam dalam perjuangan membuka Constantinople walaupun cabaran yang dihadapinya begitu besar.